Підготовка і здача звітності

 

Аутсорсингова бухгалтерія – це напрямок роботи багатьох компаній, які надають послуги дистанційно. Якщо ви займаєтесь малим бізнесом і хочете заощадити кошти не наймаючи до штату бухгалтера, ви можете скористатися досвідом професіоналів та замовити послугу введення бухгалтерського обліку та облікової політики, підготовки та здачі бухгалтерської звітності аутсорсинговій компанії «НОРНІ». Команда компанії «НОРНІ» має у своєму штаті професійних фахівців, які пропонують спектр послуг, необхідний для повного ведення бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність – систематизована узагальнена структура показників за звітний період (місяць, квартал, рік), які дають уявлення про фінансовий стан підприємства.

Звітність в Україні, яку повинні подавати усі юридичні особи зареєстровані згідно з законодавством держави, не залежно від форми власності та господарювання, формується та подається до Державної фіскальної служби України згідно ст. 2 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року зі змінами та доповненнями, п.1 Порядку надання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 зі змінами.

В Порядку № 419 прописано, що звітність підприємства формується на основі державних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), міжнародних стандартів (МСФЗ).

Завдяки бухгалтерської звітності, підприємство проводить аналіз роботи для розробки стратегії розвитку виробництва.

Згідно з звітними даними користувач має інформацію про:

 • рух коштів;
 • виконання зобов’язань перед партнерами;
 • аналіз якості керівництва підприємством, чи є прибуток від діяльності чи збиток;
 • наявність і рух основних засобів.

Звітність повинна відображати достовірні данні, які підтверджуються первиною документацією. Своєчасно сформована звітність допомагає проаналізувати чи є керування господарської діяльності ефективним.

Звітність розділяється на:

 • фінансову (бухгалтерську);
 • управлінську (внутрішньогосподарську);
 • податкову;
 • статистичну.

 Існує звітність:

 • внутрішня, яка містить інформацію про роботу окремих дільниць, підрозділів;
 • зовнішня, в якої відображаються дані в цілому по підприємству.

Періодичність формування звітів:

 • місяць;
 • квартал;
 • рік.

Для складання звітності клієнт, згідно з умовами договору, повинен надати первинні документи до аутсорсингової компанії для подальшої обробки. Фахівець компанії створює фінансовий результат, на основі якого формує і подає фінансову, статистичну та податкову звітність.

Фінансова звітністьце звіт про фінансове становище підприємства, рух грошових коштів.

Статистична звітність – це показники за звітний період, які подають до органів державної статистики, і згідно з якими оцінюється економічний стан в цілому по підприємству та в економіці України.

Є форми звітності, яка розроблені та затверджені міністерствами та відомствами – це внутрішньовідомча звітність, та що додається до органів державної статистики – загальнодержавною.

До органів державної статистики подаються звіти тільки в формах, які вони розробили та затвердили.

Податкова звітність подається платниками податків у виді податкової декларації.

Звітність формується після звітного періоду – місяць, квартал, рік.

Юридичні особи надають до Державної фіскальної служби України:

 • Податок на прибуток – це декларація з податку на прибуток для платників податків на загальних підставах;
 • Єдиний податок – декларація платника Єдиного податку;
 • ПДВ – декларація з податку на додану вартість для платників ПДВ;
 • Прибутковий податок – це декларація з податку на доходи фізичних осіб (НДФО);
 • ЄСВ звіт по єдиному соціальному внеску для організацій з найманими працівниками.

Для фізичних осіб:

 • Звіт по Єдиному податку для платників ЄП;
 • Декларація про майновий стан і доходи;
 • Звіт по єдиному соціальному внеску.

Крім вказаних вище до звітності входять:

 • Баланс підприємства (ф.№ 1);
 • Звіт про фінансові результати (ф. № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3);
 • Звіт про власний капітал (ф. № 4).

Своєчасно поданий до органу Фіскальної служби звіт захищає підприємців від штрафних санкцій, які нараховують за несвоєчасно надану або перекручену інформацію.

Тому, для уникнення проблем з питання ведення бухгалтерської звітності, рекомендуємо звернутися до аусорсинговой компанії.

Бонуси, які отримає клієнт від співпраці с «НОРНІ» це:

 • кваліфікаційна та якісна робота, яка підтверджена багаторічним досвідом;
 • конфіденційність, що надає гарантію клієнтам про не розголошення їх інформації;
 • оперативність, дотримання термінів в роботі;
 • надання інформації про хід роботи в поточний період;
 • адекватна ціна за послуги, яка адаптована до ринку України.

Потрібна консультація?

Скорочуйте свої витрати на бухгалтерські послуги вже сьогодні!

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

0 %
Економії на бухгалтерії
24/
Завжди на зв'язку
0 +
Вік компанії